Integritetspolicy

Integritetspolicy (Privacy Policy) fr.om 12/5 2020. Gäller tills vidare.

Kunduppgifter sparas endast för syftet att bedriva försäljningsverksamhet. Uppgifter som inte rör vår verksamhet sparas inte.

Exempel på personuppgifter som sparas är endast sådana relevanta uppgifter som underlättar vår kundkontakt med er, exempelvis: namn, telefon, e-postadress, postadress, fakturaadress m.m.

Bokföringslagen står över GDPR, vilket innebär att personuppgifter som krävs för att styrka bokföringen sparas i 7 år.

Om du inte längre förblir kund hos Greenstädbyrån sparas uppgifterna i max 1 år efter avslutad kundrelation. Sedan raderas samtliga personuppgifter hos oss, så att inte era uppgifter sparas längre än nödvändigt. Därefter får vi marknadsföra oss på nytt, för återknyta en eventuell kundrelation igen.

Uppgifter om kunder skyddas med antivirusprogram, brandvägg och datorer med uppdaterad programvara.

Inkomna mail med personuppgifter raderas efter 1 år.

Skulle felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om er finnas, är vi skyldiga att rätta till sådana felaktiga uppgifter. I sådana fall ber vi er att informera oss om det så att vi kan vidta åtgärder, så att er information är korrekt.

Vi sparar ev. omdömen från våra kunder, i syfte att förbättra vår kundrelation och vår verksamhet, så länge ni är kund hos oss. Skulle kundrelationer avslutas, raderas uppgifterna efter 1 år.

Inga känsliga uppgifter såsom kundens hälsa, religiösa åskådning eller sexuell läggning sparas.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov skicka direktmarknadsföring/nyhetsbrev/e-post/telefonsamtal m.m. Ni kan när som helst dra tillbaka ert samtycke om ni inte längre samtycker till div. marknadsföringsutskick. Skulle inte samtycke ges, ber vi er att informera oss om det.

Förändringar i Integritetspolicy kan ske. Förändringar gäller vid publicering. Kontaktuppgift till oss: E-mail: info@greenstadbyran.se Tel: 031-20 99 77

Ring oss idag

031-20 99 77

Skicka ett email

info@greenstadbyran.se

Address

Julianskagatan 18

Öppettider

Månd-Fred 08:00 – 17:00
Lördag 09:00 – 17:00